rescueDAYS cz 2021 VE VYSOKÉM MÝTĚ

10. - 11.9.2021

Zde se můžete přihlásit na nabízené semináře.

Po přihlášení vám bude obratem doručen email s informacemi o platbě.

Pokud se hlásíte v rámci organizace, nezapomeňte prosím organizaci vyplnit spolu s IČ, bude poté sloužit jako variabilní symbol pro vaši platbu.

Pokud se přihlašujete jako jednotlivec, bude jako váš variabilní symbol sloužit vaše datum narození ve formátu DDMMRRRR (např. 1.1.1990 zapíšete jako 01011990)

Přihlašovací formulář:

Vyplňte v případě, že se přihlašujete v rámci organizace (např. HZS Ostrava)