Nabídka našich seminářů

RescueDAYS cz není jen jedna akce, ale jsou to také workshopy, které se konají průběžně po celé republice. Během několika let seminářů pořádaných po celé zemi instruktoři v rámci vyučování „rozstříhali“ několik stovek automobilů.

Nabídka našich seminářů je určena zásahovým hasičům. Semináře jsou diverzifikovány z důvodu typově různých konstrukcí a velikosti vozidel.

Cílem workshopů je připravit účastníky na provádění záchranných úkolů souvisejících s přístupem ke zraněným osobám při dopravních nehodách.

Výcvikové semináře trvají 8 hodin (jednodenní seminář) a začínají teoretickým úvodem, po kterém se frekventanti zapojí do řešení několika praktických scénářů.

Podrobnější popisy jsou k dispozici na listech v části „Ke stažení“.

OSOBNÍ VOZIDLA

Tento seminář je věnován specifičnosti činností v nejběžnějších situacích (auto na kolech, na boku a na střeše). Jedná se o scénáře událostí, se kterými se můžete setkat během skutečných záchranných prací. Kromě stabilizace, konstrukce a technologie výroby vozidla se záchranáři učí a zlepšují své schopnosti k otevírání a přístupu ke zraněným osobám v těchto vozidlech.

MODERNÍ KONSTRUKCE VOZIDEL

Tyto workshopy mají za cíl seznámit účastníky s konstrukcí moderních vozidel. Tématem tohoto semináře jsou moderní materiály, konstrukce vozidel a bezpečnostní systémy, se kterými se lze setkat při záchranných operacích. Účastníci tohoto semináře se seznámí s metodami a prostředky pro správnou identifikaci těchto vozidel.

KAMIONY

NÁKLADNÍ AUTOMOBILY

Během toho semináře mají záchranáři možnost seznámit se s konstrukcí a stavbou nákladních vozidel. Získané znalosti se promítají do efektivní implementace postupů, které jsou primárně zaměřeny na vytvoření přístupu k lidem v kabině nákladního vozidla. V průběhu kurzu se diskutuje o konstrukci těchto vozidel a o tom, jak postupovat v případě nutnosti je zvednout.

BŘEMENA

VELKÉ A TĚŽKÉ PŘEDMĚTY

Seminář věnovaný problematice obtížných situací a nestandardních předmětů. Neforemná břemena nepravidelných tvarů s těžko určitelným těžištěm jsou protivníkem  záchranářů účastnících se těchto workshopů. Právě zde může záchranář čelit nepředvídatelným objektům, které pro záchranáře představují velkou výzvu při zásahu.

AUTOBUSY

Workshopy zaměřené na téma autobusů jsou v mnoha ohledech jedinečné. Jelikož se tyto typy vozidel liší z hlediska stavby a speciální konstrukce ve vztahu k jiným vozidlům, semináře s těmito zařízeními dávají účastníkům příležitost naučit se základním způsobům provádění bezpečných a účinných činností na těchto dopravních prostředcích. Metody přístupu ke zraněným a evakuační techniky jsou specifické, poplatné specifičnosti autobusů.

OSTATNÍ 

Jedná se o tematický blok, ve kterém implementujeme všechny scénáře, se kterými se chce účastník setkat. Liší se v závislosti na terénních podmínkách, specifičnosti objektů nebo vlastnostech chráněného území. V případě těchto seminářů naši instruktoři zajišťují, že jsou omezeni pouze svou představivostí a že nejlepší scénáře pro tato cvičení jsou psány životem.